Csere és visszatérítés


Elállás esetén a Bebinoo nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a termék és csomagolása is hiánytalan és sérülésmentes, és nem lett használatba véve de valamilyen oknál fogva mégsem felel meg az igényeknek, különösebb indoklás nélkül visszaküldheti. Az elállás joga csak bankkártyás történő vásárlás postai, vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén érvényesíthető.

Ön a szerződéstől, azaz az áru vásárlásától, 30 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet értelmében. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, akkor e-mail üzenetben, vagy írásos formában egy elállási nyilatkozatot kell tennie. Nem elég csak az árut visszajuttatni üzletünknek!

A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 30 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek.

Figyelem!

Ahogy már olvashatta, fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, kinyitotta a csomagolást,már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 30 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét és kipróbálását. Amennyiben a terméken látszanak a használatból származó nyomok, akkor nem, vagy csak részben jogosult visszatérítésre.


Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name